Uheldige hendelser i helsetjenesten I

- en lære-, tenke- og faktabok av Peter F. Hjort utgitt av Gyldendal Akademisk (2007).

Boken handler om det som går galt i helsetjenesten, hvor ofte det skjer, hva det skyldes, hva som kan gjøres for å forebygge det, og hvordan helsetjenesten bør håndtere hendelsene og dem som rammes av den. God ledelse og rapportering av alle hendelser er nødvendige virkemidler.

Ønsker du å bestille denne publikasjonen?

Send epost til posten@legeforeningen.no. Husk skriv hvilken publikasjon det gjelder, hvor mange du ønsker og fakturainformasjon.