Bøker

Uheldige hendelser i helsetjenesten II

Pasientfortellinger om uheldige hendelser av Peter F. Hjort (2011). Kr 100
13. januar 2012

Boken inneholder 50 tilfeller av uheldige hendelser i helsetjenesten. Historiene er hentet fra Norsk pasientskadeerstatnings arkiv. Hver historie innledes med et sammendrag av hendelsesforløpet, etterfulgt av forfatterens refleksjon.

Ønsker du å bestille denne publikasjonen?

Send epost til posten@legeforeningen.no. Husk skriv hvilken publikasjon det gjelder, hvor mange du ønsker og fakturainformasjon.