2018

22. juni 2018

Internering av barn (nr. 5/2018)

Siden 2012 har Politiets utledningsenhet i påvente av uttransportering internert asylsøkere med avslag på søknad i Politiets utlendingsinternat på Trandum. I årene 2013-16 ble mellom 103 og 330 barn internert årlig på Trandum[1][2][3]. Det er hovedsakelig barn i følge med sine foreldre som interneres, og noen enslige mindreårige. Barn og familier som tvinges til å forlate landet er i alvorlig krise.[4] Alle disse har stort behov for helsehjelp, økt omsorg og forutsigbarhet i hverdagen.[5]
23. mars 2018

Alkohol – Sju steg for større måtehold (nr. 4/2018)

Nordmenn over 15 år drikker nesten 7 liter ren alkohol i året. Menn drikker oftere, og i gjennomsnitt dobbelt så mye, alkohol som kvinner. Eldre drikker hyppigere, men mindre, enn yngre. [i] Alkoholforbruk er en påvist risikofaktor ved mange sykdommer. Langvarig og høyt forbruk øker risikoen for hjerte- og karsykdommer, leversvikt, betennelse i bukspyttkjertelen og lungesykdommer.[ii] Moderat forbruk øker risikoen for flere typer kreft.1 Overforbruk eller misbruk av alkohol er et omfattende samfunnsproblem som ikke kun rammer den enkelte, men også personer i nære relasjoner til de som drikker for mye.
23. mars 2018

Hele folket i bevegelse (nr.1/2018)

Nordmenn bruker stadig mer tid på stillesittende aktiviteter. Om lag 90 prosent av seksåringene, 80 prosent av niåringene, men bare halvparten av 15-åringane oppfyller anbefalingene om fysisk aktivitet.[i] Regelmessig fysisk aktivitet er avgjørende for normal vekst og utvikling og ha en forebyggende effekt mot en rekke sykdommer. Fysisk aktivitet gir også økt overskudd, virker positivt på humøret og gir mulighet til sosialt samvær. Det finnes god vitenskapelig dokumentasjon for at jevnlig fysisk aktivitet gir en rekke positive helseeffekter[ii]
23. mars 2018

Fjern tobakken (nr. 2/2018)

Røyking er den risikofaktoren som fører til flest dødsfall blant nordmenn under 70 år.[i] Heldigvis er andelen røykere på vei ned i Norge. Kun 11 prosent av befolkningen mellom 16 og 74 år røyker daglig.[ii] Samtidig har bruken av snus har steget kraftig. I 2017 snuste 12 prosent av befolkningen. Aldri før har det vært flere snusere enn røykere.[iii] Snusbruk påvirker hjerte- og karsystemet, kan gi større dødelighet for de som allerede har hjertesykdom, øker faren for fosterskade og dødfødsel, og gir skader på tannkjøtt og tenner.[iv]
23. mars 2018

Sunn mat for sunn helse (nr. 3/2018)

Et sunt kosthold forebygger sykdom og styrker helsen. Undersøkelser tyder på at de fleste voksne i befolkningen har enten overvekt eller fedme, og at bare 25 prosent av menn og 40 prosent av kvinner er normalvektige. Cirka 1 av 4 middelaldrende menn og 1 av 5 kvinner har nå fedme med kroppsmasseindeks på 30 kg/m2 eller over. Blant barn ser det ut til at den samlede andelen med overvekt og fedme har stabilisert seg. Usunt kosthold fører over tid til en økt risiko for en rekke sykdommer og plager, blant annet type 2-diabetes og hjerte og karsykdommer.