Gjennombruddsprosjekt: Bedre rusbehandling

Rapport fra gjennombruddsprosjekt om rusbehandling (2010). Kr 80.

Utgangspunktet for gjennombruddsprosjektet var å styrke oppmerksomheten mot rusfeltet og innebære en stimulans for fagmiljøene, noe som var spesielt viktig i forbindelse med gjennomføringen av rusreformene. Behandling av pasienter med rusmiddelavhengighet må ha et tverrfaglig utgangspunkt. Gruppene som har fullført prosjektet kommer fra hele landet og representerer svært ulike tiltak innenfor utredning og behandling av rusmiddelavhengighet.