Gjennombruddsprosjekt i psykiatri: Tidlig oppdagelse og behandling av første gangs psykose

Rapport fra gjennombruddsprosjekt om første gangs psykose (2012). Kr 80.

Initiativ til dette gjennombruddsprosjektet kom fra Norsk psykiatrisk forening som mente at et gjennombruddsprosjekt ville styrke oppmerksomheten vedrørende tidlig oppdagelse og behandling av første gangs psykose.