Rapporter fra gjennombruddsprosjekter

Gjennombruddsprosjekt psykiatri II: Alvorlige stemningslidelser

Rapport fra gjennombruddsprosjekt i psykiatri om alvorlige stemningslidelser (2004). Kr 80.
11. november 2011

Rapporten er en dokumentasjon av det andre gjennombruddsprosjektet i psykiatri om alvorlige stemningslidelser. Legeforeningen ønsker å bidra til et kvalitetsløft i helsetjenesten for pasienter med psykiske lidelser.