Rapporter fra gjennombruddsprosjekter

Gjennombruddsprosjekt: Sykehjem

Rapport fra gjennombruddsprosjekt i sykehjemsmedisin (2008). Kr 80.
11. november 2011

Legeforeningen vil styrke kvaliteten i helsetjenesten for de svakeste eldre og bedre kvaliteten i sykehjemsmedisinen. Eldre i sykehjem skal ha en bedre tilgang til legetjenester. Gjennom gjennombruddsprosjektet i sykehjem fremkommer det i rapporten konkrete tiltak til å nå disse målene.