Kom i gang. Kvalitetsforbedring i praksis

En håndbok i praktisk kvalitetsutviklingsarbeid (2004). Kr 150

Boken bygger på erfaring fra forbedringsarbeid og utvikling av kvalitetssystem i helseinstitusjoner. De beskrevne metoder, system og teknikker har allmenn gyldighet og kan overføres til andre typer virksomheter.