Retningslinjer for behandling av kvinner med epilepsi 2018

Kvinner med epilepsiRetningslinjer for behandling av kvinner med epilepsi3. utgave 2018 (kr 100)

Det har vist seg at kvinner med epilepsi har en overhyppighet av fertilitetsproblemer, menstruasjonsforstyrrelser og hormonelle forstyrrelser. Kvinner med epilepsi har problemstillinger knyttet til prevensjon, svangerskap, amming, seksualitet og menopause. I tillegg er ofte psykiske problemstillinger aktuelle. Dette var bakgrunnen for et prosjekt mellom gynekologer og nevrologer i Norge som i 2006 og så i 2011 ga ut Retningslinjer for behandling av kvinner med epilepsi i samarbeid med Den norske legeforening. Det kommer stadig positive tilbakemeldinger om at dette er et nyttig verktøy i den kliniske hverdag. Ny viten på området har kommet til særlig innenfor svangerskap og amming, men også innenfor de andre gruppene er det nødvendig med en ny utgave. Faggruppen rundt den aktuelle rapporten inkluderer nevrologer med spesialkompetanse innen epilepsi, gynekologer, epilepsisykepleiere samt representant for pasientforeningen og psykiater.
I tillegg til gynekologer, nevrologer, allmennleger og pediatere, har epilepsisykepleiere praktisk nytte av rapporten i veiledning av kvinner med epilepsi. Pasientene søker også etter nyere kunnskap på norsk.
Materialet er gjennomgått i henhold til GRADE klassifiseringen der styrken på anbefalingene reflekterer i hvilken grad man kan være trygg på at ønskede effekter oppveier uønskede effekter.