Retningslinjer for metoder i klinisk nevrofysiologi

Ønsker du å bestille denne publikasjonen?
Send epost til posten@legeforeningen.no. Husk skriv hvilken publikasjon det gjelder, hvor mange du ønsker og fakturainformasjon.

Del 1

Utgitt av Norsk forening for klinisk nevrofysiologi (2.utg., 2008).
 
Boken inneholder retningslinjer for metodene, inkl. nye metoder og ny teknologi. Kr 100.

Del 2

Utgitt av Norsk forening for klinisk nevrofysiologi (2004).
 
Retningslinjene inneholder virksomhetsregistering og diagnosekoder. Kvalitetsindikatorer er utarbeidet og blir presentert her. Kr 100.