Retningslinjer for smertelindring – 2009

Målet for smertebehandling er å lindre smerten og bedre pasientens livskvalitet Gode retningslinjer skal sikre pasienten adekvat diagnostikk og behandling, uavhengig av geografi og ressursfaktorer.