Standard for palliasjon

Utgitt av Norsk forening for palliativ medisin (2004). Kr 50

Palliativ medisin er en naturlig del av de fleste kliniske spesialiteter, men har en egenart som ikke dekkes av noen eksisterende spesialitet. Dette dokumentet definerer standard for palliasjon og organisering av palliasjon i Norge.