Tidsskriftets utgivelser

En utgave av Tidsskriftet

17. april 2012
En utgave av Legeforeningens medlemstidsskrift. Kr 130 inkl. porto

Skikk og bruk i Tidsskriftet

11. november 2011
I forfatterveiledningen finner du viktig informasjon som du trenger før innsending av manuskriptet til Tidsskriftet.

Praktiske prosedyrer

11. november 2011
Et utvalg av praktiske prosedyrer trykt i Tidsskriftet samlet i et temahefte (1992). Kr 40

Diagnostisk molekylærbiologi

11. november 2011
Artikler om diagnostisk molekylærbiologi trykt i Tidsskriftet samlet i et temahefte (1998). Kr 30

Medisin og helse i tidligere tider

11. november 2011
Artikkelsamling om medisinskhistoriske emner (2000). Kr 50

Petroleumsindustri og helse

11. november 2011
Artikler om arbeidsmiljø og helse i offshoresektoren trykt i Tidsskriftet samlet i et temahefte (2004). Kr 100

Sykehjemsmedisin

11. november 2011
Artikler om sykehjemsmedisin trykt i Tidsskriftet samlet i et temahefte (2005). Kr 170 inkl. porto

Palliativ medisin

11. november 2011
Artikler om palliativ medisin trykt i Tidsskriftet samlet i et temahefte (2006). Kr 130 inkl. porto

En kunnskapsmosaikk

11. november 2011
Medisinske spesialiteter og fagområder (2006). Kr 120

Side 1 av 2