Tidsskriftets utgivelser

17. april 2012

En utgave av Tidsskriftet

En utgave av Legeforeningens medlemstidsskrift. Kr 130 inkl. porto
11. november 2011

Skikk og bruk i Tidsskriftet

I forfatterveiledningen finner du viktig informasjon som du trenger før innsending av manuskriptet til Tidsskriftet.
11. november 2011

Praktiske prosedyrer

Et utvalg av praktiske prosedyrer trykt i Tidsskriftet samlet i et temahefte (1992). Kr 40
11. november 2011

Diagnostisk molekylærbiologi

Artikler om diagnostisk molekylærbiologi trykt i Tidsskriftet samlet i et temahefte (1998). Kr 30
11. november 2011

Medisin og helse i tidligere tider

Artikkelsamling om medisinskhistoriske emner (2000). Kr 50
11. november 2011

Petroleumsindustri og helse

Artikler om arbeidsmiljø og helse i offshoresektoren trykt i Tidsskriftet samlet i et temahefte (2004). Kr 100
11. november 2011

Sykehjemsmedisin

Artikler om sykehjemsmedisin trykt i Tidsskriftet samlet i et temahefte (2005). Kr 170 inkl. porto
11. november 2011

Palliativ medisin

Artikler om palliativ medisin trykt i Tidsskriftet samlet i et temahefte (2006). Kr 130 inkl. porto
11. november 2011

En kunnskapsmosaikk

Medisinske spesialiteter og fagområder (2006). Kr 120

Side 1 av 2