Tidsskriftets utgivelser

Fra politikk til økonomikk

11. november 2011
Den norske helsepolitikks utvikling det siste sekel skrevet av Ole Berg (2006). Kr 205

Vaksinasjon

11. november 2011
Artikler om vaksinasjon trykt i Tidsskriftet samlet i et temahefte (2007). Kr 140

Hiv/aids

11. november 2011
Temanummer om hiv/aids trykt i Tidsskriftet samlet i et hefte (2008). Kr 110

Hjerneslag

11. november 2011
Artikler om hjerneslag trykt i Tidsskriftet samlet i et temahefte (2008). Kr 170 inkl porto

Historier om helse

11. november 2011
Boken inneholder historier om helse (2009).

Side 2 av 2