Historier om helse

Boken inneholder historier om helse (2009).

I boken presenteres helsehistorier. De mange bidragene spenner vidt i tid og rom: fra barnemord på 1700-taller, enkeltmenneskets og de frivilliges bidrag til utvikling av norsk helsetjeneste og til den første hjertetransplantasjonen i Norden i 1983. Det drøftes også hvordan helsehistorie best kan formidles og om etiske utfordringer i medisinhistoriske utstillinger.