Tidsskriftets utgivelser

Hiv/aids

Temanummer om hiv/aids trykt i Tidsskriftet samlet i et hefte (2008). Kr 110
11. november 2011

Temanummeret om hiv/aids utkom i forbindelse med den internasjonale aidsdagen 1. desember 2006. Det markerte at det var 25 år siden de første rapportene om hiv/aids begynte å komme. Artikler om behandlingsmuligheter, vaksiner mot hiv, historien om sykdommen både nasjonalt og globalt er med i dette temanummeret.