Hjerneslag

Artikler om hjerneslag trykt i Tidsskriftet samlet i et temahefte (2008). Kr 170 inkl porto

Den vanligste årsaken til alvorlig funksjonshemning og tredje hyppigste dødsårsak i Norge er hjerneslag. Om lag 15 000 rammes hvert år. Tilstanden representerer en stor utfordring for helsevesenet og resulterer i store lidelser for pasienter og pårørende. Temaheftet gir en oppdatert oversikt over det medisinske kunnskapsgrunnlaget innen fagområdet hjerneslagsykdommer.