Medisin og helse i tidligere tider

Artikkelsamling om medisinskhistoriske emner (2000). Kr 50

De 21 artiklene er publisert i Tidsskriftet over et tiårsrom og omhandler i all hovedsak den medisinske historien i Norge. Det er utviklingen etter 1814 som har hatt størst innflytelse på situasjonen i dag. Ikke minst har det 20. århundre med medisinske nyvinninger og velstandsvekst forandret helsevesenets rolle.