Tidsskriftets utgivelser

Praktiske prosedyrer

Et utvalg av praktiske prosedyrer trykt i Tidsskriftet samlet i et temahefte (1992). Kr 40
11. november 2011

Gode prosedyrer er en viktig del av kvalitetssikringen av klinisk praksis. Her er 79 medisinske prosedyrer beskrevet og inndelt etter spesialitet. Det er prosedyrer som leger må ha kjennskap til og som de bruker i sitt arbeid.