Sykehjemsmedisin

Artikler om sykehjemsmedisin trykt i Tidsskriftet samlet i et temahefte (2005). Kr 170 inkl. porto

Sykehjemmene er en av de viktigste grunnpilarene i helsevesenet. En faglig god legetjeneste er av stor betydning. Pasienter i sykehjem har komplekse helseproblemer. Å være lege for pasienter i sykehjem er derfor krevende. I temaheftet fremheves gode eksemplene med håp om å gi inspirasjon til alle som ønsker å bedre den kliniske kvaliteten i sykehjem.