Vaksinasjon

Artikler om vaksinasjon trykt i Tidsskriftet samlet i et temahefte (2007). Kr 140

Et bredt spekter av problemstillinger knyttet til vaksinasjon er dekket i temaheftet. Foruten artikler om noen enkeltvaksiner inneholder det artikler om bl.a. det immunologiske grunnlaget for vaksinering, det norske vaksineprogrammet, reisevaksinasjon og økonomisk evaluering av vaksiner. Dessuten omtales fremtidige muligheter som genbaserte vaksiner, vaksiner ved hivinfeksjon og vaksiner mot kreft og rusmiddelbruk.