Tidsskriftets utgivelser

Vaksinasjon

Artikler om vaksinasjon trykt i Tidsskriftet samlet i et temahefte (2007). Kr 140
11. november 2011

Et bredt spekter av problemstillinger knyttet til vaksinasjon er dekket i temaheftet. Foruten artikler om noen enkeltvaksiner inneholder det artikler om bl.a. det immunologiske grunnlaget for vaksinering, det norske vaksineprogrammet, reisevaksinasjon og √łkonomisk evaluering av vaksiner. Dessuten omtales fremtidige muligheter som genbaserte vaksiner, vaksiner ved hivinfeksjon og vaksiner mot kreft og rusmiddelbruk.