Veiledere

Arbeidsmiljø i sykehus

Veileder om betydningen av arbeidsmiljøet - og om samfunnets forventninger til arbeidsmiljøet i sykehus (2011).
23. januar 2012
Forside rapport Arbeidsmiljø i sykehus
Forside rapport Arbeidsmiljø i sykehus

Bestill papirutgave, Kr 100