Praktisk veileder i allergivaksinasjon (2011)

Hyposensibilisering, allergenspesifikk immunterapi, allergivaksinasjon (2011). Kr 100

Norsk kvalitetssikringsdokument som omhandler en allergologisk behandlingsmetode som i prinsipp består av subkutan injeksjon av allergenekstrakt.