Veiledere

Praktisk veileder i allergivaksinasjon (2011)

Hyposensibilisering, allergenspesifikk immunterapi, allergivaksinasjon (2011). Kr 100
13. januar 2012

Norsk kvalitetssikringsdokument som omhandler en allergologisk behandlingsmetode som i prinsipp består av subkutan injeksjon av allergenekstrakt.