Veiledere

Utredning og behandling av søvnrelatert respirasjonsbesvær hos voksne og bar (2002)

En veileder om søvnapné (2002). Kr 50
13. januar 2012

Det beskrives epidemiologi, symptomer, utredning go behandling av obstruktivt søvnapné-hypopne-syndrom. Pasienter med mistenkt sykdom må utredes etter bestemte kriterier.