Veileder for næringsdrivende leger

Å være næringsdrivende kan by på utfordringer og Legeforeningen har derfor utarbeidet en veileder til bruk ved oppstart og drift av privat legepraksis.

Målgruppen for veilederen er både de som allerede er næringsdrivende fastleger, avtalespesialister og helprivate leger, og leger som vurderer å starte privat praksis.