Veiledere

Veileder for turnus i kommunehelsetjenesten

Veilederen vil kunne bidra til å ”standardisere” den tjenesten turnuslegene får uavhengig av sted og person. (2015).
5. februar 2012

Samtidig vil veilederen være en meget god hjelp for allmennleger og kommuner som skal ta imot turnusleger og på den måten bidra til å senke terskelen for å debutere som turnusveileder.