Veiledere

Veileder i akutt pediatri

Utgitt av Norsk barnelegeforening (2.utg., 2007). Kr 250
19. januar 2012

Veilederen inneholder de vanligste og alvorligste akutte sykdommer hos barn. Innholdet er samordnet med Veilder i generell pediatri med krysshenvisninger.