Veiledere

Veileder i biopsibesvarelse av maligne svulster (2012)

En veileder utgitt av Den norske patologforening (2012). Kr 100
19. januar 2012

Veileder om tumordiagnostikk, der enkelte sentrale organer og maligne svulster er inkludert.