Veiledere

Veileder i tilsynssaker (2011)

Denne veilederen er ment som et hjelpemiddel for leger som opplever å få en tilsynssak reist mot seg. Kr 100 for papirversjon.
1. februar 2012