Veileder seniorpolitikk (2010)

Veilederen Seniorpolitikk for leger i og utenfor sykehus inneholder politiske signaler vedrørende seniorpolitikk, og redegjør for lov- og avtaleverk. Veilederen inneholder ikke bestemmelser om pensjonsvilkår.

Kr 100 for papirversjon.