Veiledere

Veileder til diagnose, behandling og forebygging av kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) (2002)

Til praktisk bruk for leger og annet helsepersonell.
2. juli 2012

Denne norske veilederen er basert på en veileder utarbeidet i regi av blant annet Verdens helseorganisasjon (WHO).