Veiledere

Veileder ved obduksjon av fostre og barn (2004)

Utgitt av Den norske patologforening (2004). Kr 150
19. januar 2012

Veilederen er laget for at helsepersonell skal få bedre informasjon om ulike forhold rundt obduksjon av fostre og barn.