Veiledere

Warfarinbehandling i praksis (2010)

Tryggere antikoagulasjon (2.utg., 2010). Kr 80.
13. januar 2012

En praktisk veiledning til leger og annet helsepersonell om mange sider av warfarinbehandling. Bakgrunn for anbefalingene, risikovurdering, samarbeid mellom sykehus og primærhelsetjenesten omhandles.