Warfarinbehandling i praksis (2010)

Tryggere antikoagulasjon (2.utg., 2010). Kr 80.

En praktisk veiledning til leger og annet helsepersonell om mange sider av warfarinbehandling. Bakgrunn for anbefalingene, risikovurdering, samarbeid mellom sykehus og primærhelsetjenesten omhandles.