Veiledere

Yrkesbetinget kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) (2006)

Kunnskapsstatus om KOLS (2007). Kr 80
13. januar 2012

Heftet inneholder klinikk, eksponering, forebygging, årsaksvurdering, trygd og forsikring ved lungesykdommen KOLS. Sykdommen anses som en tilstand med multiple årsaker hvor flere faktorer hyppig virker sammen.