Rapporter

Et fullverdig liv

Det er bred politisk enighet om behovet for sterkere og mer målrettet forebygging og behandling innen rus- og psykisk helse-feltet. Legeforeningen ønsker å være en bidragsyter i dette arbeidet.
4. juni 2015
Forsiden på rapporten - Et fullverdig liv
Forsiden på rapporten - Et fullverdig liv

Legeforeningen mener:

  • De pasientgruppene det er viktigst å prioritere innen rus-og psykisk helse er de alvorligst syke
  • Psykisk syke og rusavhengige må sikres en faglig god behandling
  • Den enkelte pasient må oppleve tjenestene som helhetlige og sammenhengende
  • For de alvorligst psykisk syke og rusavhengige er tryggere rammebetingelser avgjørende for gode behandlingsforløp
  • Bedre forebygging for barn og unge