Rapporter

IKT i spesialisthelsetjenesten

Norge utnytter nå drøyt halvparten av de mulighetene som eksisterende og
utprøvd IKT-teknologi gir.
27. mai 2015
Forsiden av rapporten  IKT i spesialisthelsetjenesten
Forsiden av rapporten IKT i spesialisthelsetjenesten

Rapportens fokus har vært å analysere og kartlegge dagens tilstand og framtidige
behov. Hovedvekten er lagt på 3 hovedtemaer:

  • Historisk IKT-investeringsnivå og trender i utviklingen i IKT-investeringene
  • Styringssystemer, brukermedvirkning og effektivitet i løsningsutviklingen
  • Framtidig IKT-investeringsbehov og mulige løsningsalternativer