Rapporter

Lang, lang rekke - hvem skal vente hvem skal få?

En statusrapport om prioritering i helsetjenesten (2007).
22. september 2020

Leger har alltid prioritert. Det må gjøres innenfor økonomiske og organisatoriske rammer på medisinsk faglig grunnlag og innebærer etiske utfordringer. Prioriteringene må forstås av befolkningen og stå i samsvar med det vårt samfunn er villig til å bruke av ressurser på god helse. Det er en forutsetning for at prioriteringene vil bli etterlevd.