Rapporter

På helsa løs - Når rusbruk blir misbruk og misbruk blir avhengighet

Statusrapport fra Den norske lægeforening, 2006.
2. mars 2006
Forside av rapporten På helsa løs - Når rusbruk blir misbruk og misbruk blir avhengighet
Forside av rapporten På helsa løs - Når rusbruk blir misbruk og misbruk blir avhengighet

Rusfeltet lider under stor mangel på leger med spisskompetanse i rusmedisin, og mye av behandlingen er ikke basert på vitenskapelig dokumentasjon om effekt. Mer kompetanse, flere fagfolk og større vektlegging av vitenskapelig dokumentert behandling er de viktigste tiltakene for å sikre økt faglighet i behandlingstilbudet til ruspasienter. Hvis rusfeltet skal ta skrittet fra å være sosialtjeneste til fullverdig spesialisthelsetjeneste, må rusreformen følges opp ved at man styrker kapasiteten og stiller medisinskfaglige kvalitetskrav til tjenesten.

Rapporten inneholder Legeforeningens tiltaksprogram for bedre behandling av ruspasienter.

1 Rusmidler og folkehelse
2 Føre var eller etter snar?
3 Fra sosialtjeneste til helsetjeneste - bedre tilbud?
4 Mer kompetanse, bedre tilgjengelighet