Bøker og temahefter fra Tidskriftet

Bestill bøker og temahefter fra Tidsskrift for Den norske Legeforening.

Skriv inn antall eksemplar i bestillingsskjemaet nedenfor. Faktura blir ettersendt bestillingen. Tidsskriftets Internett-utgave finner du på www.tidsskriftet.no.
Spørsmål? Kontakt posten@legeforeningen.no.

Alle priser er inklusiv porto
Skriv inn hvor mange eksemplarer du ønsker av boken eller temaheftet du ønsker.