Bestilling publikasjoner

Rapporter og brosjyrer

Bestill rapporter og brosjyrer fra Legeforeningen

Skriv inn antall eksemplar i bestillingsskjemaet nedenfor. Faktura blir ettersendt bestillingen. Det er lenker til nettversjoner der dette finnes. 

Spørsmål? Kontakt posten@legeforeningen.no 

 

Bestilling av rapporter og brosjyrer fra Legeforeningen