Bestilling publikasjoner

Retningslinjer, handlingsprogram og veiledere

Bestill retningslinjer, handlingsprogram og veiledere (bl.a Skriftserien for leger)

Skriv inn antall eksemplar i bestillingsskjemaet nedenfor. Faktura blir ettersendt bestillingen. Det er lenker til nettversjoner der dette finnes.
Spørsmål? Kontakt posten@legeforeningen.no.

Kontaktinformasjon