Informasjon om koronaviruset

Arrangementer i regi av Legeforeningen og underliggende foreningsledd høsten 2020

12. juni 2020
Bilde av Geir Riise som er generalsekretær i Legeforeningen. Foto: Lise B. Johannessen
Generalsekretær Geir Riise understreker at Legeforeningen vil følge situasjonen nøye, og gjøre konkrete vurderinger knyttet til hvert enkelt arrangement. Foto: Lise B. Johannessen.

Da covid-19 pandemien brøt ut i Norge i Mars, besluttet Legeforeningen at alle møter og kurs i utlandet skulle avlyses. I tillegg ble det bestemt at arrangementer med flere enn 50 deltakere i hovedforeningens regi skulle avlyses, med mindre de kunne avvikles med lav risiko for smitte. Foreningensleddene ble rådet til det samme.

De aller fleste arrangementer våren 2020 ble som følge av dette avlyst, utsatt eller gjennomført digitalt. Gitt våre medlemmers rolle som nøkkelpersonell i korona-beredskapen, var Legeforeningens råd innledningsvis noe strengere enn det myndighetene la til grunn for befolkningen.

Råd til foreningsledd

Myndighetene har fra mai lettet på smitteverntiltakene, og blant annet åpnet for større arrangement. Det er varslet ytterligere lettelser fra 15. juni. Frem til sommerferien opprettholder Legeforeningen sentralt utgangspunktet om at møter og andre arrangementer i all hovedsak gjennomføres digitalt, og at fysisk oppmøte unngås. Det gis tilsvarende råd til foreningsleddene, men de må selv vurdere om og hvordan de vil gjennomføre sine arrangementer.

Ansvar for å unngå smittespredning

Forutsatt at smittespredningen fortsatt er begrenset i august vil hovedforeningen for høsten 2020 forholde seg til de offentlige anbefalingene om antall deltakere per arrangement osv. Det påhviler likevel et særskilt ansvar for Legeforeningen og foreningsleddene å unngå smittespredning blant helsepersonell. Legeforeningen vil dermed følge situasjonen nøye, og gjøre konkrete vurderinger knyttet til hvert enkelt arrangement. Vi oppfordrer foreningsleddene til å gjøre det samme.

Legeforeningen vil i sine vurderinger legge vekt på følgende momenter, og anbefaler at også foreningsleddene gjør det samme:

  • Antall deltakere.
  • Hvilke oppgaver og funksjoner helsepersonellet som skal delta har. Det kan være grunn til en strengere vurdering der deltagerne er leger som er involvert i behandling av smittede eller med pasienter i risikogruppen.
  • Arrangementer utenfor Norge bør unngås. Om det likevel vurderes, må reiserådene til myndighetene følges.
  • Viktigheten av møtet og en eventuell mulighet for utsettelse.  
  • Om arbeidsgiverne til potensielle deltakere har restriksjoner på deltakelse.
  • Om arrangementet kan gjennomføres på annen måte, f.eks. elektronisk.
  • Mulighet for avbestilling, og risiko for økonomisk tap og ansvar.
  • Eget ansvar for økonomiske tap dersom det blir foretatt avlysninger som skyldes smittevernregler eller reiseråd.

Legeforeningen har ingen godkjenningsmyndighet når det gjelder foreningsleddenes møtevirksomhet. Legeforeningen kan heller ikke stille økonomisk sikkerhet, eller på annen måte dekke tap som følge av avlysninger. Hver enkelt arrangør må selv vurdere dette.

Geir Riise, generalsekretær i Legeforeningen