Informasjon om koronaviruset

Arrangementer i regi av Legeforeningen og underliggende foreningsledd november 2020

Bilde av Geir Riise som er generalsekretær i Legeforeningen. Foto: Lise B. Johannessen
Generalsekretær Geir Riise oppfordrer nå alle foreningsledd til å avholde sine arrangementer digitalt. Foto: Lise B. Johannessen.

De siste ukene har det vært økende smitte flere steder i landet, og nasjonale og lokale myndigheter har innført strengere smitteverntiltak.

Tiltakene skal i stor grad redusere sosial kontakt, og legger blant annet strenge begrensninger på hvor mange som kan møtes både i sosiale sammenhenger og offentlige arrangement. Reglene varierer og Legeforeningens råd har frem til nå vært å forholde seg til de nasjonale og eventuelle lokale anbefalingene.

Med bakgrunn i den kritiske situasjonen landet igjen befinner seg i, er det Legeforeningens  anbefaling at hovedforeningen og alle underliggende foreninger for en periode fremover ikke avholder fysiske arrangementer, møter og kurs. Disse bør gjennomføres digitalt hvis det er mulig, eventuelt utsettes.

Legeforeningens medlemmer utgjør en viktig del av helsetjenesten. Foreningen har derfor et særlig ansvar for å begrense smitte blant medlemmene, og til enhver tid sikre deres helse og sikkerhet. Dette er viktig for å legge til rette for nok kapasitet i primær- og spesialisthelsetjenesten slik at helsevesenet kan håndtere situasjonen på best mulig måte.

Legeforeningen har ingen instruksjonsmyndighet når det gjelder foreningsleddenes møte- og kurs virksomhet. Legeforeningen kan heller ikke stille økonomisk sikkerhet, eller på annen måte dekke tap som følge av avlysninger. Les derfor dette som både en anbefaling og en oppfordring.

Geir Riise, generalsekretær i Legeforeningen

Oppdatert november 2020