Informasjon om koronaviruset

Arrangementer i regi av Legeforeningen og underliggende foreningsledd høsten 2020

3. september 2020
Bilde av Geir Riise som er generalsekretær i Legeforeningen. Foto: Lise B. Johannessen
Generalsekretær Geir Riise understreker at Legeforeningen vil følge situasjonen nøye, og gjøre konkrete vurderinger knyttet til hvert enkelt arrangement. Foto: Lise B. Johannessen.

Da covid-19 pandemien brøt ut i Norge i mars, besluttet Legeforeningen at alle møter og kurs i utlandet skulle avlyses, og at arrangementer med flere enn 50 deltakere i hovedforeningens regi skulle avlyses. Foreningsleddene ble rådet til det samme.

Selv om myndighetene i mai lettet på noen av smitteverntiltakene, valgte Legeforeningen å opprettholde rådet om å unngå fysiske møter frem til sommerferien.

Råd for arrangementer høsten 2020

Forutsatt at smittespredningen fortsatt er begrenset, vil hovedforeningen for høsten 2020 forholde seg til de offentlige anbefalingene om antall deltakere per arrangement. Det betyr at hovedforeningen åpner for at arrangementer som avvikles innenfor disse retningslinjene kan gjennomføres ved fysisk oppmøte.

Det gjelder blant annet landsstyremøtet som planlegges på Thon Arena Hotell Lillestrøm.

Forutsetningen for å arrangere fysiske møter må være at følgende ivaretas:

 • Kun inntil 200 deltakere
 • 1 m avstand
 • Arrangør ivaretar de smitteverntiltak
 • Arrangør setter seg inn i og følger aktuelle veiledere fra FHI
 • Frivillighet – respekt for deltakere i risikogruppen eller andre som ikke ønsker å delta fysisk i nåværende situasjon

Vi minner om at det likevel påhviler et særskilt ansvar for Legeforeningen og foreningsleddene å unngå smittespredning blant helsepersonell. Legeforeningen vil følge situasjonen nøye, og gjøre konkrete vurderinger knyttet til hvert enkelt arrangement.

Legeforeningen vil i sine vurderinger legge vekt på følgende momenter, og anbefaler at også foreningsleddene gjør det samme:

 • Antall deltakere.
 • Hvilke oppgaver og funksjoner helsepersonellet som skal delta har. Eventuelle restriksjoner fra arbeidsgivere må hensyntas.
 • Arrangementer utenfor Norge bør unngås. Om det likevel vurderes, må reiserådene til myndighetene følges.
 • Om arrangementet kan gjennomføres på annen måte, eventuelt en kombinasjon av fysisk og digitalt oppmøte.
 • Risiko for avbestilling, økonomisk tap og tilhørende ansvar.
 • Eget ansvar for økonomiske tap dersom det blir foretatt avlysninger som skyldes smittevernregler eller reiseråd.

Legeforeningen har ingen godkjenningsmyndighet når det gjelder foreningsleddenes møtevirksomhet. Legeforeningen kan heller ikke stille økonomisk sikkerhet, eller på annen måte dekke tap som følge av avlysninger. Hver enkelt arrangør må selv vurdere dette.

Geir Riise, generalsekretær i Legeforeningen