Informasjon om koronaviruset

Spesialistutdanning, -godkjenning, kurs og resertifisering

Regelverket som gjelder spesialistutdanningen, fravær, resertifisering og krav til kurs og veiledningsgrupper er endret i forbindelse med korona-utbruddet. På denne siden får du en oversikt over gjeldende regelverk.

Utdanningsfond 2 og 3

Avlysning av kurs

Fravær

Overordnet om autorisasjon, spesialistgodkjenning og lisenser

Godkjenning av utdanningsvirksomheter

Spesialister i allmennmedisin

Andre spørsmål