Informasjon om koronaviruset

Spesialistutdanning, -godkjenning, kurs og resertifisering

Regelverket som gjelder spesialistutdanningen, fravær, resertifisering og krav til kurs og veiledningsgrupper er endret i forbindelse med korona-utbruddet. All informasjon er gitt etter gjeldende regelverk. Vi reviderer alle spørsmål og svar fortløpende. Vi ber om at du merker deg datomerkingen under hvert svar.

Avlysning av kurs

Fravær

Overordnet om autorisasjon, spesialistgodkjenning og lisenser

Godkjenning av utdanningsvirksomheter

Spesialister i allmennmedisin

Andre spørsmål