Spesialistutdanning, -godkjenning, kurs og resertifisering

Regelverket som gjelder spesialistutdanningen, fravær, resertifisering og krav til kurs og veiledningsgrupper er endret i forbindelse med korona-utbruddet. All informasjon er gitt etter gjeldende regelverk. Vi reviderer alle spørsmål og svar fortløpende. Vi ber om at du merker deg datomerkingen under hvert svar.