Aktuelle saker

Søk om Allmennlegeforeningens lederstipend 2021

03. august 2021

Norsk overlegeforenings lederstipend 2021– Utlysning

23. juni 2021

Søk om stipend for lederutdanning

23. juni 2021

Søk på utdanningsfond I sitt lederstipend 2021

20. mai 2021
Det er avsatt til sammen kr 150 000 i lederstipend til leger for 2021 . Det kan søkes om stipend på inntil kr 40 000.

Søk på sentralstyrets lederstipend 2021

20. mai 2021
Gjennom budsjettvedtak er det bevilget kr 60 000 til lederutdanning for tillitsvalgte som tar formalisert/studiepoenggivende lederutdanning. Det deles ut to stipend à kr 30 000.

Helselederskolen søker studenter

20. mai 2021
Helselederskolen er et kurs på masternivå og arrangeres av Legeforeningen i samarbeid med Avdeling for helseledelse og helseøkonomi (HELED) ved Universitetet i Oslo. Nå er det opptak for semesteret 2021/2022.

Helselederskolen har ikke opptak i 2020

27. april 2020
Grunnet situasjonen med covid-19 blir et tredje kull av Helselederskolen dessverre ikke arrangert 2020/2021.

Helselederskolen 2019

22. mars 2019
Helselederskolen er et kurs på masternivå utviklet i samarbeid med Avdeling for helseledelse og helseøkonomi (HELED) ved Universitetet i Oslo. Kurset blir en del av Helselederprogrammet, en samling av ledersatsinger som Legeforeningen anbefaler til sine medlemmer.