Aktuelle saker

Helselederskolen 2019

22. mars 2019
Helselederskolen er et kurs på masternivå utviklet i samarbeid med Avdeling for helseledelse og helseøkonomi (HELED) ved Universitetet i Oslo. Kurset blir en del av Helselederprogrammet, en samling av ledersatsinger som Legeforeningen anbefaler til sine medlemmer.

Utlysning av sentralstyrets lederstipend 2019

22. mars 2019
Gjennom budsjettvedtak er det bevilget kr 60 000 til lederutdanning for tillitsvalgte som tar formalisert/studiepoenggivende lederutdanning. Det deles ut to stipend à kr 30 000.

Utlysning av lederstipend - 2019 – Utdanningsfond I

05. mars 2019
Det er for 2019 avsatt til sammen kr 300 000 i lederstipend til leger. Det kan søkes om stipend på inntil kr 40 000.