Aktuelle saker

Utlysning av sentralstyrets lederstipend 2020

Gjennom budsjettvedtak er det bevilget kr 60 000 til lederutdanning for tillitsvalgte som tar formalisert/studiepoenggivende lederutdanning. Vi deler ut to stipend à kr 30 000.
11. mai 2020
En mann som stiger opp en trap mot en belønning. Foto Istockphoto.com Credit:limpido
Utlysning av lederstipend. Foto Istockphoto.com Credit:limpido
  • For å motta lederstipend må utdanningen være minst 30 studiepoeng.
  • Søknaden må inneholde et personlig søknadsbrev, din CV, en beskrivelse av den aktuelle lederutdanningen, hvilket beløp det søkes om og en konkret og detaljert oversikt over hvilke utgifter som ønskes dekket gjennom stipendet.
  • Stipendet skal fortrinnsvis gå til yngre leger som ønsker å ta lederutdanning.
  • Søknaden vil ikke bli vurdert dersom du allerede har blitt tildelt lederstipend fra Utdanningsfond I samme år.
  • Sentralstyret vurderer søknadene og tildeler stipendier.
  • Det er en forutsetning at du har hatt tillitsverv over lengre tid (to år). Medlemmer av sentralstyret, medlemmer av styrene i avdelingene, yrkesforeningene, fagmedisinske foreningene, spesialforeninger og andre organer i Legeforeningen, samt tillitsvalgte etter hovedavtalene, kan søke. Også medlemmer som har verv i faglige organer kan søke (spesialitetskomiteer mv.).
  • Bekreftelse på gjennomført kurs/utdanning fremlegges og rapport avgis ved fullføring
  • Utgifter må dokumenteres med originalbilag
  • Du må anvende stipendet innen ett år fra tildelingstidspunkt.

Utbetalingen av stipend innberettes som trekkfri utgiftsgodtgjørelse fra Legeforeningen. Utbetalingen medfører ikke skatteplikt for mottaker forutsatt at det dokumenteres overfor skattemyndighetene at beløpet er utgifter knyttet til utdanningen.

Søknadsfrist er den 4. juni 2020.

Søknad sendes:
Medisinsk fagavdeling
Den norske legeforening
Postboks 1152 sentrum
0107 Oslo