Ansattes pensjoner

Premiereguleringsfondet

Leger som mottar krav om reguleringspremie fra offentlig tjenestepensjonsordning for tidligere ansatte kan søke om midler til dekning av premien.
3. november 2011