Legen som arbeidsgiver

Avtalemaler

27. oktober 2011

Noen avtaler og dokumenter skal ha et bestemt innhold, og for å sikre dette har vi laget maler for en del slike dokument. Merk at malene for avtalene er eksempler, og at de må tilpasses i de enkelte tilfellene.