Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Legen som arbeidsgiver

Inkluderende arbeidsliv (IA)

IA er forkortelsen for ”et inkluderende arbeidsliv”. Forkortelsen stammer fra Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, som er inngått mellom partene i arbeidslivet og regjeringen.
27. oktober 2011

Virksomhetene velger selv om de ønsker å være en IA- bedrift, og man inngår i såfall en samarbeidsavtale med NAV. Merk at det også for bedrifter som ikke inngår IA- avtaler stilles det krav til tilrettelegging og HMS-arbeid. Avtalens hovedmål er å gi plass til alle som kan og vil arbeide. Virksomheter som inngår en samarbeidsavtale med NAV blir IA-virksomhet med tilgang til spesielle tjenester og virkemidler.

Intensjonsavtalen er inngått mellom de sentrale parter i arbeidslivet, men hovedaktørene i IA-samarbeidet er de enkelte arbeidsgivere og arbeidstakere. Virksomhetene velger imidlertid selv om de ønsker å være en IA-bedrift, og man inngår i såfall en samarbeidsavtale med NAV. NAV har fått i oppgave å bistå virksomheter som vil arbeide for å nå målene i Intensjonsavtalen.

Når en virksomhet signerer en samarbeidsavtale med NAV, blir de en IA-virksomhet. IA-virksomheter får sin egen kontaktperson i NAV arbeidslivssenter i sitt fylke og får tilgang på noen tjenester og virkemidler forbeholdt IA-virksomheter. Kontaktpersonen gir råd og veiledning i IA-arbeidet og kan bidra til at virkemidler utløses raskt og effektivt. Kontaktpersonen kan også ha en koordinerende rolle overfor andre i NAV og andre offentlige instanser. Det koster ingenting å signere en samarbeidsavtale.

Betingelsen for å bli en IA-virksomhet er at arbeidsgiver og de ansatte er enige om dette og forplikter seg til å samarbeide systematisk for å nå målene om et mer inkluderende arbeidsliv. IA-virksomheter har til gjengjeld rettigheter som bare er forbeholdt disse virksomhetene:

Den første IA-avtalen ble signert i desember 2001 og varte i fire år. Den ble erstattet med en ny, som utløp 31.12.2009 (forlenget til 1.3.2010). 24.2.2010 ble den tredje IA-avtalen signert, med varighet fra 1.3.2010-31.12.2013, med mindre avtalepartene er enig om å si opp avtalen underveis på grunn av manglende måloppnåelse.

Se www.NAV.no og www.inkluderende.no for mer informasjon