Legen som arbeidsgiver

Inkluderende arbeidsliv (IA)

IA er forkortelsen for ”et inkluderende arbeidsliv”. Forkortelsen stammer fra Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, som er inngått mellom partene i arbeidslivet og regjeringen.
27. oktober 2011

Virksomhetene velger selv om de ønsker å være en IA- bedrift, og man inngår i såfall en samarbeidsavtale med NAV. Merk at det også for bedrifter som ikke inngår IA- avtaler stilles det krav til tilrettelegging og HMS-arbeid. Avtalens hovedmål er å gi plass til alle som kan og vil arbeide. Virksomheter som inngår en samarbeidsavtale med NAV blir IA-virksomhet med tilgang til spesielle tjenester og virkemidler.

Intensjonsavtalen er inngått mellom de sentrale parter i arbeidslivet, men hovedaktørene i IA-samarbeidet er de enkelte arbeidsgivere og arbeidstakere. Virksomhetene velger imidlertid selv om de ønsker å være en IA-bedrift, og man inngår i såfall en samarbeidsavtale med NAV. NAV har fått i oppgave å bistå virksomheter som vil arbeide for å nå målene i Intensjonsavtalen.

Når en virksomhet signerer en samarbeidsavtale med NAV, blir de en IA-virksomhet. IA-virksomheter får sin egen kontaktperson i NAV arbeidslivssenter i sitt fylke og får tilgang på noen tjenester og virkemidler forbeholdt IA-virksomheter. Kontaktpersonen gir råd og veiledning i IA-arbeidet og kan bidra til at virkemidler utløses raskt og effektivt. Kontaktpersonen kan også ha en koordinerende rolle overfor andre i NAV og andre offentlige instanser. Det koster ingenting å signere en samarbeidsavtale.

Betingelsen for å bli en IA-virksomhet er at arbeidsgiver og de ansatte er enige om dette og forplikter seg til å samarbeide systematisk for å nå målene om et mer inkluderende arbeidsliv. IA-virksomheter har til gjengjeld rettigheter som bare er forbeholdt disse virksomhetene:

Den første IA-avtalen ble signert i desember 2001 og varte i fire år. Den ble erstattet med en ny, som utløp 31.12.2009 (forlenget til 1.3.2010). 24.2.2010 ble den tredje IA-avtalen signert, med varighet fra 1.3.2010-31.12.2013, med mindre avtalepartene er enig om å si opp avtalen underveis på grunn av manglende måloppnåelse.

Se www.NAV.no og www.inkluderende.no for mer informasjon