Sentrale forhold ved arbeidsgivers plikter

Avskjed

Avskjed, jf. arbeidsmiljøloven § 15-14, innebærer en umiddelbar avslutning av arbeidsforholdet, og er en langt strengere reaksjon enn oppsigelse.
28. oktober 2011

Avskjed kan kun benyttes der arbeidstaker har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Den avskjedigede har som hovedregel ikke krav på å stå i stillingen under en eventuell domstolsbehandling av avskjedens rettmessighet.

En urettmessig avskjed vil i likhet med oppsigelse, kjennes ugyldig og arbeidstakeren vil kunne ha krav på erstatning.

Det ligger i sakens natur at en avskjed er forbeholdt de situasjoner hvor det er tvingende nødvendig med øyeblikkelig handling, og hvor avslutning av arbeidsforholdet ikke kan skje gjennom oppsigelse. Krav til varsomhet hos arbeidsgiver og krav til vurdering av sakligheten er selvsagt derfor enda større enn ved oppsigelse.

I alle tilfeller hvor avskjed vurderes, bør Avdeling for Jus og arbeidsliv i sekretariatet kontaktes før tiltak igangsettes. Dette fordi en urettmessig avskjed vil kunne få store konsekvenser - blant annet i form av erstatningskrav mot arbeidsgiver.