95 treff på ammende i Norsk gynekologisk forening
95 treff på ammende
Sortér:

gbs-gruppe-b-streptokokker-hos-gravide-og-fodende 2020.pdf

Norsk legemiddelhåndbok. Oslo2016. 20. Gravide og ammende. Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Helsedirektoratet
Publisert 26.05.2023

Inflammatoriske tarmsykdommer revidert 2023.pdf

legemidler og dets erfaring i bruk hos gravide og ammende øker. Listen under er ikke utfyllende, men ment
Publisert 01.05.2023

Gynekologen 4-2021 (lav oppslag).pdf

medisinsk til-syn. Anbefales ikke for gravide eller ammende. Ved samtidig bruk av østrogener, ved nåværende
Publisert 24.05.2022

korona ved svangerskap og fodsel.V7.310322.pdf

har gått minst 4,5 måneder etter 2. dose • Ammende kvinner kan vaksineres 1. Bakgrunn 1.1 ... no/nettpub/coronavirus/befolkningen/rad-for-gravide-og-ammende/) samt punkt om koronavaksine i NGFs veileder
Publisert 07.04.2022

Vaksinasjon og svangerskap_oppdatertCOVID-9.pdf

settes med et intervall på minimum én uke. - Ammende kvinner kan vaksineres. Per 3. november 2021 ... ikke til hinder for vaksinasjon verken for den ammende moren eller barnet. Et mulig unntak er gulfebervaksinasjon
Publisert 09.12.2021

Gynekologen 4-2021 (lav oppslag).pdf

medisinsk til-syn. Anbefales ikke for gravide eller ammende. Ved samtidig bruk av østrogener, ved nåværende
Publisert 02.12.2021

Obstetrisk guidelinemøte 2024

Som besluttet på generalforsamlingen 2022 går vi videre med guidlinemøter ... svangerskap Legemiddelbruk i svangerskapet og ammeperioden Postpartumblødning Tre flere kapitler til hurtiggjennomgang
Publisert 30.11.2021

korona ved svangerskap og fødsel.V6_HN.pdf

smitterisiko som tilsier vaksinasjon i 1. trimester • Ammende kvinner kan vaksineres 1. Bakgrunn 1.1 ... (https://www.helsenorge.no/koronavirus/gravide-og-ammende). SARS-CoV-2-infisert mor med barn observeres på
Publisert 07.09.2021

Vaksinasjon og svangerskap.pdf

begrenset erfaring med vaksinasjon av gravide og ammende. Tilgjengelige data tyder på at vaksinasjon er ... med vaksinering til etter første trimester. Ammende kvinner kan vaksineres. *Per 28. april 2021
Publisert 04.05.2021

Gynekologen 4-2020 (5).pdf

innholdsstoffene. Anbefales ikke for gravide og ammende. Ved samtidig bruk av østrogener, ved nåværende
Publisert 09.03.2021

Hirsutisme og androgenisering

Jan Mellembakken, OUS, jmellemb@ous-hf.no Odrun Kleggetveit, Elvebredden gyn, Kristiansand ... mens man forsøker å bli gravid, er gravid eller ammer, utenom ved CAH/NCAH. Se kapittel om PCOS. Komplikasjoner
Publisert 12.02.2021

Gynekologiske infeksjoner og vulvovaginitt

og partner med positiv prøve. (Ikke til gravide/ammende) Ved PID: Moxifloksacin (Avelox®) 400 mg x 1 po ... overgang til klindamycin po 450 mg x 4. Behandling i tilsammen 2 uker Tuboovarial abcess (18) Den tuboovariale
Publisert 12.02.2021

Amenoré og oligomenoré

Pawel Wilkosz, OUS, sbwilp@ous-hf.no Tom Gunnar Tanbo, OUS Andrea Solnes Miltenburg, AHUS Karsten ... kvinner i reproduktiv alder som ikke er gravide/ammer. Etiologi De fleste årsaker til primær og sekundær
Publisert 12.02.2021

Descensus urogenitalis

Sissel Oversand, OUS Ullevål (sisove@ous-hf.no) Mariann Eidet, Sørlandet Sykehus, ... postpartum før kirurgi vurderes, særlig hvis kvinnen ammer > 1 år grunnet lave østrogenverdier. Ved for tidlig
Publisert 12.02.2021

Gynekologen 4-2020 (5).pdf

innholdsstoffene. Anbefales ikke for gravide og ammende. Ved samtidig bruk av østrogener, ved nåværende
Publisert 04.01.2021

Side 1 av 7